Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zgłoś wymianę kotła

Wymieniłeś nieekologiczne źródło ciepła w Twoim gospodarstwie domowym? Zgłoś tę informację do Urzędu Miejskiego w Tuchowie! Prosimy, wypełnij ankietę!

Wersja elektroniczna:
Wersja papierowa:
KLIKNIJ, ABY POBRAĆ

Wypełnioną ankietę złóż w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tuchowie (budynek ratusza, ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów) lub prześlij na adres: um@tuchow.pl

Urząd Miejski w Tuchowie, realizując założenia Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego przyjętego uchwałą Nr XXXII/451/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r., prowadzi i aktualizuje Małopolską bazę inwentaryzacji ogrzewania budynków. Baza jest innowacyjnym projektem Województwa Małopolskiego, umożliwiającym gromadzenie danych dotyczących stanu termomodernizacji budynków, jak i sposobu ich ogrzewania. Baza umożliwia generowanie raportów dot. np. ilości budynków poddanych termomodernizacji, bądź z wymienionym urządzeniem grzewczym. Inwentaryzacja jest również obowiązkiem wszystkich gmin w Małopolsce.

Otrzymałeś ankietę listownie? Nie wyrzucaj!
Staramy się pozyskiwać na bieżąco dane dotyczące budynków znajdujących się na terenie naszej gminy. Coroczna ankietyzacja jest jednym ze sposobów pozyskiwania danych. Twój budynek widnieje w bazie jako punkt adresowy. Pracownicy urzędu miejskiego, w miarę pozyskanych informacji aktualizują informacje o twoim budynku. To narzędzie, które pozwoli nam na dokładniejsze sprecyzowanie potrzeb mieszkańców w zakresie finansowania inwestycji termomodernizacji czy wymian urządzeń grzewczych w przyszłości.

Skip to content