Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Nabór wniosków na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych

Burmistrz Tuchowa ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji polegających na wymianie nieekologicznych systemów ogrzewania w lokalach mieszkalnych lub budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Tuchów na nowe wykorzystujące paliwa gazowe, drewno kawałkowe, pellet oraz pompy ciepła. Wnioski można składać od 15.01.2024 r. do 30.09.2024 r., w Urzędzie Miejskim w Tuchowie (ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów- w Biurze Obsługi Klienta). Decyduje kolejność zgłoszeń. Dotacje udzielane są do wysokości środków finansowych, jakie gmina posiada na ten cel.

Wysokość dofinansowania

  • na demontaż Starego źródła ciepła oraz zakup i montaż Nowego źródła ciepła – 80 złotych na każdy metr kwadratowy powierzchni Lokalu/ Budynku mieszkalnego jednorodzinnego ogrzewanego Nowym źródłem ciepła, jednak nie więcej niż
    5 000,00 złotych
    ;
  • na zakup i montaż instalacji niezbędnej do funkcjonowania Nowego źródła ciepła – nie więcej niż 1 000,00 złotych.

Do Wniosku Wnioskodawca załącza kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do Lokalu/budynku jednorodzinnego mieszkalnego, a w przypadku tytułu prawnego innego niż własność lub w przypadku współwłasności – także pisemne oświadczenie odpowiednio właściciela lub wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację Inwestycji.

  • Dotacją nie może zostać udzielona na realizację jakiejkolwiek części Inwestycji rozpoczętych przed podpisaniem Umowy.
  • Dotacja nie jest udzielana na budynki lub lokale mieszkalne, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Dokumenty do pobrania: