Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

„Dni ubezpieczonego” w ZUS

W dniach od 8 do 12 października w tarnowskim Oddziale ZUS będzie prowadzona akcja informacyjna pod nazwą „Dni Ubezpieczonego”. Jest to akcja skierowana do wszystkich ubezpieczonych – pracowników, zleceniobiorców, osób wybierających się do pracy za granicami naszego kraju, prowadzących działalność gospodarczą, pobierających zasiłek macierzyński i wychowawczy, pracujących w charakterze niani, ubezpieczonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów Oddział ZUS w Tarnowie przy ul. Kościuszki 32 oraz Inspektorat ZUS w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego 48 uruchamia w tym czasie na salach obsługi klientów specjalne punkty informacyjne, na których udzielane będą wyjaśnienia z szeroko pojętych ubezpieczeń społecznych, w godzinach pracy Oddziału tj. poniedziałek od 8.00 do 17.00, wtorek-piątek od 8-00 do 15.00.
Będzie zatem można uzyskać porady z zakresu podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz opłacania składek. Pracownicy ZUS wyjaśnią, w którym państwie powinna być zgłoszona do ubezpieczeń społecznych osoba pracująca w UE, EOG i Szwajcarii. Zaprezentowane zostanie działanie Platformy Usług Elektronicznych (PUE).
Dla osób, które nie będą mogły osobiście odwiedzić placówek zostanie uruchomiony numer telefonu 22 667 13 13, pod którym dyżurować będzie pracownik ZUS.

Codziennie od godz. 10.00 do 13.00 eksperci centrali ZUS w Warszawie będą udzielać porad i informacji osobom ubezpieczonym.
Tematyka dyżurów:
– 8 października 2012 r. – Praca na etat i umowę-zlecenie. Dowiedz się jakie masz prawa i obowiązki.
– 9 października 2012 r. – Jesteś nianią? Planujesz urlop wychowawczy? Pobierasz zasiłek macierzyński? Sprawdź, jakie masz prawa.
– 10 października 2012 r. – Pracujesz za granicą? Dowiedz się, w jaki sposób podlegasz ubezpieczeniom społecznym.
– 11 października 2012 r. – Twoje konto i subkonto w ZUS. Dowiedz się, dlaczego warto mieć wgląd w konto ubezpieczonego w ZUS.
– 12 października 2012 r. – Pracujesz na etat, ale chcesz równocześnie prowadzić biznes? Sprawdź, co musisz wiedzieć o składkach.

Każdego dnia: pracownicy ZUS pomogą w zalogowaniu się i korzystaniu z Platformy Usług Elektronicznych ZUS – pue.zus.pl
Zainteresowanym, którzy podczas Dni Ubezpieczonego odwiedzą placówki ZUS osobiście, przekazane zostaną bezpłatne ulotki oraz poradniki.

Skip to content