Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dobra wiadomość dla gmin i mieszkańców obszaru Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

W wyniku konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020 strategia Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju otrzymała 166 punktów i została wybrana do realizacji oraz dofinansowania.

Dokładna wysokość przyznanego dofinansowania w ramach środków z Europejskiego funduszu rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich określona będzie w umowie, niemniej będzie to ponad 7,5 mln zł. To dobra wiadomość dla mieszkańców gmin: Tuchów, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny i Gromnik.

Realizacja strategii umożliwi realizację wielu projektów przez gminy, instytucje, stowarzyszenia oraz przez przedsiębiorców. Tę dobrą wiadomość przyjęliśmy z radością i nieskrywaną satysfakcją, bo to kolejna edycja osi programowej LEADER, którą będzie realizowało Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju.

Przypomnijmy, że w latach 2005 – 2006 realizowaliśmy program pilotażowy Leader+, schemat I (dofinansowanie 150 000 zł), w latach 2007 – 2008 Leader+, schemat II (dofinansowanie ponad 650 000 zł), w latach 2007 – 2013 PROW 4 oś Leader (dofinansowanie blisko 7,5 mln zł). Na przestrzeni tych 10 lat to prawie 8,5 mln zł wydanych na dziesiątki projektów w gminach. Realizowaliśmy projekty: kulturalne, promocyjne, wydawnicze, turystyczne oraz wiele inwestycji infrastrukturalnych w gminach. Informacje o ich realizacji i przebiegu znaleźć można na stronach internetowych Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju. Prowadzone przez nas działania opisywane były w środkach masowego przekazu i emitowane w TVP Kraków. To spory dorobek, który dobrze przyczynił się do rozwoju naszego obszaru. W tym miejscu warto podkreślić to, że w Pogórzańskim Stowarzyszeniu Rozwoju wypracowaliśmy piękną ideę dobrego partnerstwa, która połączona ze wspólnym zrozumieniem, pracą, rzetelnością i obowiązkowością daje takie właśnie dobre efekty.

Rozpoczniemy zatem kolejny etap działań i pracy na rzecz naszych gmin. O szczegółach projektowych, przyjętych harmonogramach wydarzeń, naborach wniosków, informować będziemy na bieżąco. Serdecznie i gorąco dziękuję wszystkim członkom Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, burmistrzom i wójtom gmin, dyrektorowi i pracownikom biura za dotychczasową wspólną pracę i działania. Za zgodne z podejściem Leader partnerstwo oraz za wkład w przygotowanie naszej strategii, którą z oddaniem i zaangażowaniem rozpoczynamy wspólnie realizować.

Janusz Kowalski
Prezes Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Skip to content