Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dobry czas na biznes

Jeśli od dawna szukasz pracy, masz więcej niż trzydzieści lat, chcesz być swoim szefem i mieszkasz w powiecie brzeskim, dąbrowskim, tarnowskim lub na terenie miasta Tarnowa – weź udział w naszym projekcie.

Wsparcie obejmuje: szkolenia, doradztwo i bezzwrotną dotację w wysokości do 24 500 zł r. Możesz także otrzymać roczne bezpłatne indywidualne i profilowane wsparcie doradcze w zakresie księgowości, prawa i utrzymania firmy na rynku.

Celem projektu jest otworzenie 400 działalności gospodarczych.

Wartość projektu: 19 313 538,17 zł

Okres realizacji projektu: 36 miesięcy

Planowane nabory: 5 w odstępach co 2 miesiące (od września 2016 r. do maja 2017 r.)

Dla kogo:
Dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu) należących do co najmniej jednej z grup:
a) osób powyżej 50 roku życia,
b) osób długotrwale bezrobotnych,
c) osób z niepełnosprawnościami,
d) osób o niskich kwalifikacjach
e) kobiet.

Więcej informacji: http://www.marr.pl/dcbtarnow.html

Projekt „Dobry czas na biznes – ST” realizowany jest w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.Skip to content