Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dofinansowanie opiekunów osób niepełnosprawnych

Stanisław Kracik, wojewoda małopolski kontynuuje program opieki krótkoterminowej nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi, które na stałe pozostają w domach pod opieką rodzin.

Małopolski Urząd Wojewódzki przeznaczy na dofinansowanie tego programu 500 tys. zł. Dzięki temu programowi opiekunowie osób niepełnosprawnych uzyskają czas niezbędny na załatwienie ważnych życiowych spraw.

Wojewoda małopolski zachęca organizacje pozarządowe, które zajmują się pomocą społeczną i prowadzą odpowiednie ośrodki wsparcia, do składania ofert.

Aby móc ubiegać się o dofinansowanie, podmioty pozarządowe muszą złożyć swoją ofertę do 23 lutego 2011 roku w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim przy ul. Basztowej 22 w Krakowie, na Dzienniku Podawczym (pokój nr 24) lub przesłać na adres:

Małopolski Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej
ul. Basztowa 22
31 – 156 Kraków

Przy wnioskach przesyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Z turnusów opiekuńczych będą mogły skorzystać osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji i wymagające stałej opieki – nie dotyczy to chorych leżących w szpitalach. Podczas dwutygodniowego pobytu na turnusach uczestnikom zapewniona zostanie całodobowa opieka, wyżywienie, pomoc medyczna.
Dzięki programowi opieki krótkoterminowej opiekunowie osób starszych, chorych i niepełnosprawnych uzyskają czas niezbędny na załatwienie ważnych życiowych spraw np. pobyt w szpitalu, czy nawet na odpoczynek. Program opieki krótkoterminowej realizowany będzie od 1 kwietnia do 31 października.

Skip to content