Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dofinansowanie przyznane!

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju zakończyło pierwszy nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju”. Nabór prowadzony był w zakresie trzech działań:

  • “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
    – Wysokość dostępnych środków: 60 000 zł
  • “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
    – Wysokość dostępnych środków: 60 000 zł
  • “Małe projekty”
    – Wysokość dostępnych środków: 162 500 zł

W ramach naboru złożono 12 wniosków w działaniu Małe projekty, oraz 1 wniosek w działaniu Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Pracownicy biura Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju w czasie trwania naboru udzielili 48 konsultacji indywidualnych na łączną sumę prawie 30 godzin.
Z powodu wyczerpania limitu dostępnych środków, dofinansowanie otrzymało 10 projektów. W ramach Małych projektów przyznano pomoc w kwocie 160 482,40 zł, natomiast w ramach Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej przyznano pomoc w kwocie 29 702,00 zł.
W dalszym etapie ocenione wnioski zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie zostaną sprawdzone pod względem formalnym i merytorycznym. Podpisanie umów pomiędzy beneficjentami a w/w instytucjami nastąpi po dokonaniu poprawek i uzupełnień.
Wśród beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie są instytucje kulturalne, stowarzyszenia, osoby fizyczne oraz rolnicy. Zainteresowanie organizowanymi szkoleniami i indywidualnymi konsultacjami było duże. Pozwala to przypuszczać, że w kolejnych naborach liczba wniosków będzie jeszcze większa.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.psr.tuchow.pl. Zapraszamy!

Skip to content