Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dorzecze Białej #ekoliderem 2018!

W dniu 14 czerwca 2018 r., w sali konferencyjnej Zakładu Uzdatniania Wody Bielany w Krakowie odbyła się jubileuszowa gala 25-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Podczas uroczystości zostały ogłoszone wyniki konkursu #ekoLIDERZY 2018 województwa małopolskiego, a także zostały wręczone nagrody dla ekoLIDERÓW 25-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Tytuł ekoLIDERA 25-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kategorii #ekoPorozumienie otrzymało porozumienie gmin Tuchów, Ciężkowice, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski działające w ramach spółki Dorzecze Białej.

Kapituła tego konkursu po analizie i wnikliwej ocenie, wybrała najlepsze podmioty, które w minionym 25-leciu zrealizowały projekty ekologiczne z udziałem środków krakowskiego Funduszu, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków zagranicznych, w ramach systemu finansowania ochrony środowiska w Małopolsce.

Założeniem konkursu było uhonorowanie tych instytucji, które w sposób szczególny przyczyniły się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Małopolsce. Do konkursu zostały zaproszone gminy i powiaty Małopolski, ich spółki komunalne oraz jednostki organizacyjne, realizujące zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną. W konkursie udział wziąć mogły również szkoły i przedszkola, pozarządowe organizacje ekologiczne, a także inni beneficjenci pomocy finansowej systemu finansowania ochrony środowiska.

Skip to content