Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dotacje na ochronę zabytków

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach programu dotyczącego prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków przyznał dotacje na prace przy dwóch zabytkach naszej gminy.

Dotacje otrzymali:
– Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Piotrkowicach na „Wykonanie remontu fundamentów wraz z drenażem opaskowym koscioła pw. św. Michała Archanioła w Piotrkowicach” w kwocie 80 000,00 zł
– Zgromadzenie Najświetszego Odkupiciela – Dom Zakonny w Tuchowie na zadania pn. „Renowacja i konserwacja zabytkowego kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Tuchowie, wieża kościoła – etap I” w kwocie 70 000,00 zł.

Skip to content