Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Droga do zatrudnienia

Zapraszamy osoby bezrobotne i bierne zawodowo do wzięcia udziału w projekcie „Droga do zatrudnienia”. Więcej szczegółów poniżej.

Wsparcie dla uczestników oferowane w ramach projektu:
– Szkolenia zawodowe ze stypendium szkoleniowym 6,64 zł netto za godzinę,
– 3-miesięczne staże zawodowe ze stypendium stażowym 1 750 zł netto dla stażysty z gwarancją zatrudnienia po ukończeniu stażu,
– Refundacje wynagrodzenia pracownika do wysokości 3 000,00 zł brutto przez 6 miesięcy,
– Stałe pośrednictwo pracy,
– Identyfikacje indywidualnych potrzeb uczestników,
– Poradnictwo zawodowe i psychologiczne

Udział w projekcie mogą wziąć osoby, które spełniają łącznie poniższe warunki:
– są bezrobotne lub bierne zawodowo,
= zamieszkują na terenie pow. myślenicki, proszowicki, miechowski, wadowicki, oświęcimski, nowotarski, brzeski, gorlicki, tarnowski, chrzanowski, olkuski, tatrzański, nowosądecki, limanowski i dąbrowski
= ukończyły 50 rok życia bądź ukończyły 30 rok życia i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY

Liczba miejsc ograniczona.

Projekt realizuje SYSTEMA. z o.o. – tel. 18 547 44 27, 884 877 177 e-mail: drogadozatrudnienia@systema.pl www.drogadozatrudnienia.pl

Biuro Projektu mieści się na ul. Nawojowska 4, pok. 203, 33-300 Nowy Sącz

Skip to content