Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Drogi Polski do wolności

Pod takim hasłem dnia 9 listopada 2018 r. rozpoczęły się obchody Narodowego Święta Niepodległości w Dąbrówce Tuchowskiej. W uroczystości uczestniczyli uczniowie i nauczyciele z SP w Dąbrówce Tuchowskiej, Stowarzyszenie Nasza Dąbrówka Tuchowska, przedstawiciele OSP oraz mieszkańcy wsi.

Wieczornica została zainaugurowana mszą św. w kaplicy św. Brata Alberta, a następnie uczestnicy obchodów udali się do szkolnej sali gimnastycznej, gdzie odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego. Po powitaniu gości przez dyrektor szkoły, Stowarzyszenie przedstawiło krótką lekcję historii o rozbiorach Polski i drodze do niepodległości, a uczniowie z klas I-VII zabrali nas w krótką podróż po Polsce. Nie zabrakło wspólnego śpiewu pieśni patriotycznych m.in. Ułanów, Dziewczyny z granatem czy Roty.
To niezwykłe wydarzenie było dla wszystkich wspaniałą lekcją historii, patriotyzmu i godnym uczczeniem 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Skip to content