Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych

4 listopada weszło w życie rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych. Ministerstwo wprowadziło również świadectwa jakości paliw w ramach obowiązującej od 12 września 2018 r. ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Ustawa ta dotyczy paliw stałych wykorzystywanych w domowych kotłach (o mocy do 1MW).

Od 4 listopada każdy mieszkaniec, który kupuje węgiel powinien otrzymać informacje nie tylko o tym jakie są jego parametry, ale też czy to paliwo spełnia wymagania jakościowe.
Warto upomnieć się o takie świadectwo podczas zakupu węgla.

Ustawodawca przewidział kary grzywny od 50-500 tys. zł lub karę pozbawienia wolności do lat 3 za sprzedaż paliw ustawowo zakazanych (m.in. muły węglowe i flotokoncentraty) lub niespełniających wymagań jakościowych. Za niewystawienie świadectwa jakości lub wystawienie takiego, w którym parametry paliwa stałego są niezgodne z deklarowanymi, Inspekcja Handlowa wymierzy karę grzywny nawet do 200 tys. zł.

Indywidualni nabywcy paliw stałych nie będą kontrolowani. Kontrole odbywać się będą jedynie na składach paliw stałych, czyli w miejscach, w których można je kupić. Za kontrolę odpowiedzialna będzie Inspekcja Handlowa oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Koszty kontroli będzie ponosił Skarb Państwa.

Skip to content