Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Elektroniczne dzienniki urzędowe

Z dniem 1 stycznia 2010 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 10 września 2009 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 2009 r., Nr 190, poz. 1473), której podstawowym celem jest wprowadzenie do obrotu prawnego elektronicznych wersji dzienników urzędowych.Dzienniki są już dostępne na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji oraz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W celu ułatwienia dotarcia do nich, tut. urząd zamieścił stosowne linki na głównej stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Skip to content