Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Europejski Rok Równych Szans 2007 zakończony

Zakończył się rok 2007, który był Europejskim Rokiem Równych Szans dla Wszystkich. W roku tym podejmowano działania mające na celu uświadomienie mieszkańcom Unii Europejskiej, że przysługują im prawa równego traktowania. Przedstawiamy ciekawą kampanię społeczną dotyczącą mniejszości narodowych i etnicznych (żyjących w naszym kraju), którzy również czują się Polakami.

Skip to content