Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Firma dla bezrobotnych

W czerwcu br. wystartował projekt „Własna firma – moja droga do integracji zawodowej”. Jest to projekt europejski realizowany w ramach Działania 6.2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który pozwoli 60 uczestnikom na uzyskanie wsparcia zarówno szkoleniowo-doradczego jak i finansowego.

Głównym celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych zamieszkujących na terenie powiatów tarnowskiego, dąbrowskiego, bocheńskiego, brzeskiego i proszowickiego. Wsparcie szkoleniowe to możliwość nabycia bądź uzupełnienia wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, finansów, prawa pracy, marketingu i reklamy, tworzenia biznesplanu itp. Wsparcie finansowe to możliwość uzyskania dotacji w wysokości 25 tys. zł oraz wsparcia pomostowego w wysokości 800 zł miesięcznie.
W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne (kobiety i mężczyźni) do 25 roku życia oraz osoby pomiędzy 50 i 64 rokiem życia.
Projekt realizowany jest przez Business School z Warszawy, natomiast biuro projektu znajduje się w Szkole Językowej HYBRYDA w Tarnowie, przy ul. Rynek 22 (I piętro). Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 16.
Rekrutacja rozpocznie się 19 czerwca i potrwa do 3 lipca. Wszelkie informacje dostępne są pod nr tel. 14/627 22 82; mobile 608 377 120.
Pozostałe informacje oraz komplet dokumentów rekrutacyjnych dostępne są również na stronie internetowej www.business-school.pl/wlasnafirma

Skip to content