Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Kwalifikacja do egzaminu Business English Certificate (BEC)

W Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Tuchowie przez cały ten rok szkolny odbywają się zajęcia z biznesowego języka angielskiego. Zakończyła się kwalifikacja uczestników III edycji do egzaminu Business English Certificate (BEC), który odbędzie się w listopadzie 2012.

W ramach realizacji projektu 75% wszystkich uczestników projektu przystąpi do międzynarodowego egzaminu językowego BEC. O dopuszczeniu do niego decyduje lista rankingowa uczestników projektu zatwierdzona przez komisję. Lista rankingowa powstaje na podstawie wyniku końcowego wyrażonego w punktach procentowych, a wynik końcowy stanowi średnią 2 testów próbnych.
W „ogólniaku” 100% uczniów III edycji, czyli 20 osób zakwalifikowało się do egzaminu.

Skip to content