Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Historia Tuchowa w kronikach – rok poświęcony Janowi Długoszowi

Rok 2015 w Polsce poświęcony jest Janowi Długoszowi, ojcu polskiej historiografii i heraldyki oraz autorowi największej polskiej kroniki historycznej średniowiecza Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, obejmującej historię Polski, od czasów najdawniejszych do 1480 r., w którym zmarł.

Posłowie w uzasadnieniu uchwały, która nadaje Janowi Długoszowi status patrona 2015 r. w 600. rocznicę jego urodzin, napisali:
„Jan Długosz uważał historię za «mistrzynię życia», która «naucza cnoty i drogę do niej wskazuje»”.

Historia Polski to również dzieje Tuchowa – naszej małej Ojczyzny.

Muzeum Miejskie w Tuchowie zaprasza na wystawę pt. W roku Jana Długosza historia Tuchowa w kronikach.

Otwarcie wystawy: 13 listopada 2015 r. o godz. 17.00

Na wystawie będzie można oglądać m.in. kroniki i katalogi ukazujące historię Tuchowa oraz tuchowskich szkół.

Zapraszamy do zwiedzania wystawy od 13 do 27 listopada:
środa: 8:00 – 16:00, czwartek: 14:00 – 20:00, piątek: 10:00 – 18:00

Skip to content