Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Historia zatrzymana w kadrze

W nowym roku szkolnym 2017/2018 Fundacja Wspierania Edukacji i Kultury „Synergia” będzie realizować drugą edycję projektu „Historia zatrzymana w kadrze…”, na który ponownie otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. W poprzedniej edycji uczestniczyło w nim 115 uczniów z 10 szkół gminy Tuchów.

Projekt „Historia zatrzymana w kadrze… – edycja 2018” jest to cykl przedsięwzięć adresowanych do 175 uczniów z 16 szkół podstawowych powiatu tarnowskiego. Realizowany będzie w roku szkolnym 2018/2019, udział w projekcie jest bezpłatny, a w jego ramach uczestnicy:
• pracując w grupach pod kierunkiem opiekunów będą odnajdywać w zbiorach rodzinnych stare zdjęcia i je opisywać;
• w miarę możliwości uczestnicy będą robić współczesne zdjęcia miejsc ujętych na odnalezionych fotografiach;
• będą odnajdywać dawne sprzęty domowego użytku i opisywać ich budowę i przeznaczenie;
• sfotografują współczesne odpowiedniki znalezionych sprzętów;
• w każdej szkole grupy projektowe przygotują wystawy zgromadzonych starych sprzętów domowego użytku;
• zgromadzone materiały zostaną zdigitalizowane poprzez wykonanie skanu starych zdjęć oraz fotografii starych przedmiotów;
• przeprowadzą wywiad z najstarszymi mieszkańcami swojej miejscowości;
• wezmą udział w lekcji muzealnej „Tajemnice zamkowej kuchni i spiżarni” w muzeum „Zamek w Dębnie” oraz w spacerze historycznym po Tarnowie;
• będą uczestniczyć w konkursie historycznym „Drogi do niepodległości, z miast, miasteczek i wiosek – z dni codziennych do chwały”, na którym wykażą się wiedzą o działaniach niepodległościowych w Tarnowie i na ziemiach powiatu tarnowskiego oraz na temat realiów życia na początku XX wieku;
• wezmą udział w dwugodzinnej prelekcji historycznej pt. „Pierwsze niepodległe”, zorganizowanej na terenie ich szkoły i skierowanej do wszystkich uczniów danej placówki. Prelekcję poprowadzi historyk – członek Polskiego Towarzystwa Historycznego i Kapituły Obchodów 100-lecia Niepodległości w Tarnowie;
• wezmą udział w konkursie plastycznym „Pocztówka okolicznościowa na 100-lecie odzyskania niepodległości”;
• będą uczestniczyć w kursie fotograficzno- komputerowym (podstawy fotografii studyjnej i plenerowej, skanowanie i obróbka cyfrowa zdjęć, podstawy fotografii, wykonanie kolażu oraz współtworzenie bloga);
• na bieżąco będą współprowadzić bloga projektowego;
• grupa teatralna z SP w Brzozowej podczas finału zaprezentuje przedstawienie historyczne odnoszące się do regionalnych wydarzeń 1918 r., osadzone w tamtejszych realiach życia.

W projekcie „Historia zatrzymana w kadrze… – edycja 2018” zaangażowanych będzie 16 szkół podstawowych z 6 gmin powiatu tarnowskiego. Są to:
Z gminy Tuchów – Publiczna Szkoła Podstawowa im. sierż. AK J. Siwaka „Waligóry” w Buchcicach.
Z gminy Gromnik – SP w Brzozowej, SP w Rzepienniku Marciszewskim, SP w Siemiechowie.
Z gminy Ryglice – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalasowej, SP im. Jana Pawła II w Joninach, SP w Kowalowej, Zespół Szkół w Lubczy, SP w Woli Lubeckiej, Publiczna SP im. Oddziału Regina II Armii Krajowej w Bistuszowej.
Z gminy Ciężkowice – SP w Bogoniowicach.
Z gminy Zakliczyn – Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Stróżach, SP im. Jacka Malczewskiego w Faściszowej, Niepubliczna SP we Wróblowicach.
Z gminy Rzepiennik Strzyżewski – SP w Rzepienniku Strzyżewskim, SP w Rzepienniku Biskupim.

Koordynator projektu – Katarzyna Skrzyniarz.

Skip to content