Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Historia Zespołu Szkół w Karwodrzy – 10-lecie

Zespół Szkół w Karwodrzy powstał ze stopniowo likwidowanego Publicznego Gimnazjum nr 1 w Tuchowie oraz Szkoły Podstawowej w Karwodrzy.

Uroczyste otwarcie placówki miało miejsce 3 września 2005 roku i od tego momentu stanowi miejsce nauki dla uczniów szkoły podstawowej – klas od IV do VI z miejscowości Karwodrza i Zabłędza oraz gimnazjalistów z Karwodrzy, Piotrkowic, Łowczowa i Zabłędzy.
Po okresie 2 letnich przygotowań, 22 września 2007 roku, Zespół Szkół w Karwodrzy otrzymał imię o. Władysława Witkowskiego – redemptorysty, długoletniego proboszcza, kustosza pobliskiego sanktuarium i dobrodzieja naszej miejscowości. Corocznie obchodzimy Dzień Patrona naszej placówki, często w połączeniu z imprezami środowiskowymi np. świętem wsi, czy gminnymi obchodami święta Komisji Edukacji Narodowej.

W ciągu ostatnich 10 lat, nasza szkoła z niewielkiej placówki stała się dużym, nowoczesnym kompleksem dydaktyczno–sportowym, służącym nie tylko uczniom szkoły podstawowej, czy gimnazjum, ale również całej społeczności lokalnej – mieszkańcom z naszej wsi oraz sąsiednich miejscowości.
Budynek dawnej szkoły podstawowej przechodził wiele etapów rozbudowy i remontów. Aktualnie mieści się w nim 7 sal lekcyjnych, bardzo dobrze wyposażonych w sprzęt i pomoce dydaktyczne m.in. tablice interaktywne, a także pracownia komputerowa z laptopami dla każdego ucznia, doskonale wyposażona biblioteka szkolna z czytelnią i zapleczem komputerowym, siłownia, zaplecze gastronomiczne, przestronne i jasne hole, gdzie uczniowie mogą aktywnie spędzać przerwy międzylekcyjne, ćwicząc przy muzyce.

W 2013 roku została oddana nowo wybudowana hala sportowa z bardzo dobrze wyposażonym zapleczem sportowym: szatniami, łazienkami, pomieszczeniem na sprzęt i pokojem dla nauczycieli wf.
Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum otrzymali do użytku szatnię szkolną z indywidualnymi, kodowanymi szafkami. Przyszkolne boisko sportowe zostało zabezpieczone piłkochwytami.
Dokonano też przebudowy i remontu obejścia szkolnego m.in. przebudowy schodów, chodnika i schodów na boisko szkolne, modernizacji odwodnienia kotłowni i piwnic. Zostały także wykonane: odwodnienie terenu wokół hali sportowej i obszerny przyszkolny parking.
Na bieżąco staramy się o estetyczny wygląd terenu wokół szkoły, aby uczniowie czuli się w niej dobrze i mieli odpowiednie warunki nie tylko do nauki, ale i do odpoczynku i relaksu w czasie przerw międzylekcyjnych.
Wszystkie wyżej wymienione inwestycje i działania możliwe były do zrealizowania dzięki wieloletniej przychylności, otwartości i zrozumieniu potrzeb szkoły przez władze samorządowe.

Dyrektor Zespołu Szkół w Karwodrzy – Ewa Sawicka

Skip to content