Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Historyczny Dąb Pamięci w Tuchowie

Po złożeniu przez Zarząd TMT deklaracji przystąpienia do poniżej opisanej akcji, Komitet Organizacyjny Programu „KATYŃ… ocalić od zapomnienia” Certyfikatem Nr 00077/00057/WE/2008 z dnia 11 listopada 2008 upoważnił Towarzystwo Miłośników Tuchowa do posadzenia DĘBA PAMIĘCI dla uhonorowania generała brygady STANISŁAWA ORLEWICZA syna Antoniego, ur. w 1887 roku, zamordowanego w Katyniu 1940 roku przez NKWD.

Organizatorzy programu:
Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza
Burmistrz Zbigniew Piotrowski oraz Rada Miejska w Radzyminie
Ks. Proboszcz Stanisław Kuć i Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Radzyminie
Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka

Informacje o akcji:
„KATYŃ… ocalić od zapomnienia” ogólnopolska akcja posadzenia 21 473 DĘBÓW PAMIĘCI na 70 rocznicę zbrodni katyńskiej, czyli do roku 2010.
Poprzez kultywowanie pamięci o Polakach – ofiarach zbrodni katyńskiej sprzed 68 lat, pragniemy uświadomić uczestnikom i realizatorom projektu trwałość przekazu pokoleniowego i jego historyczne znaczenie.
Wszystkie działania wynikające z realizacji projektu kształtować będą poczucie przynależności do narodu i państwa z jednoczesną postawą otwarcia na świat i buntu przeciw wszelkim przejawom totalitaryzmu. Docieranie do źródeł historycznych dających świadectwo zbrodni, a utrwalających pamięć o ofiarach – bohaterach, wydatnie przyczyni się do przygotowania młodzieży do różnych ról w dorosłym życiu: kształtując postawy patriotyczne uczyć będzie zdolności postrzegania i kojarzenia, obudzi ciekawość poznawczą i żądzę poznawania świata w oparciu o właściwie dobrane przykłady.

Za motto projektu przyjęto słowa Jana Pawła II „Człowiek nie może pozwolić, żeby prawda została wydarta pod pozorem niczym nieograniczonej wolności, nie można zagubić w sobie krzyku sumienia, jako głosu Prawdy, która go przerasta, ale która równocześnie czyni go człowiekiem i stanowi o jego człowieczeństwie”.

Pochylamy się z szacunkiem nad mogiłami ofiar zbrodni katyńskiej, uczestnicząc z powagą w projekcie edukacyjnym ku pamięci ofiar Katynia, Starobielska, Ostaszkowa. Chcemy, aby pamięć o tej straszliwej zbrodni sprzed 68 lat była żywa w pokoleniach polskiego narodu.
Chcemy zachować pamięć:
– o wojsku, które nie poległo, lecz zostało skrytobójczo zamordowane strzałem w tył głowy;
– o wymordowaniu polskiej inteligencji, lekarzy, naukowców, artystów, duchownych, dyplomatów.

„Tam na nieludzkiej ziemi, zabito wiarę, nadzieję, miłość
Jednym strzałem w tył głowy”

Zasady akcji:
1. Akcja polega na posadzeniu w parkach, na skwerach itp. 21473 tysięcy DĘBÓW PAMIĘCI na 70 rocznicę zbrodni katyńskiej, czyli do roku 2010.
Jeden DĄB to jedno nazwisko z listy katyńskiej.
2. Uczestnicy projektu zobowiązują się do opieki nad DĘBEM oraz upamiętnienia na terenie placówki oficera – ofiary zbrodni. Należy w miarę możliwości dotrzeć do życiorysu, to będzie widomy znak tego, że w imię prawdy – pamiętamy.
3. Uczestnicy deklarują chęć wzięcia udziału w akcji i od organizatorów otrzymują numer oraz nazwisko i imię z listy katyńskiej.
4. Uczestnicy sami starają się o pozyskanie sadzonek dębów i z władzami lokalnymi ustalają miejsce (lokalizację), gdzie dąb zostanie posadzony. Przy dębie należy umieścić informację, komu dąb zastał poświęcony.

Skip to content