Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza pyłem PM 10

Prognoza na dzień 26 listopada wskazuje na wystąpienie w dniu dzisiejszym ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 na terenie powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, krakowskiego, wielickiego, bocheńskiego, brzeskiego, tarnowskiego, gorlickiego, nowotarskiego oraz na terenie Krakowa i Tarnowa.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego i informowania dla pyłu zawieszonego PM10 przygotowano na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=malopolskie

Przyczynami ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania pyłu PM10 są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego oraz wzmożonego ruchu drogowego.

Zalecane działania określone w Programie ochrony powietrza w planie działań krótkoterminowych dla drugiego stopnia zagrożenia pyłem PM10
Osoby o wyższej wrażliwości na zanieczyszczenie powietrza (dzieci i młodzież, osoby starsze, osoby z zaburzeniami układu oddechowego, krwionośnego, alergicy, osoby palące papierosy i zawodowo narażone na pyły), powinny:

 • – ograniczyć długie spacery i aktywność fizyczną na zewnątrz,
 • – unikać wietrzenia pomieszczeń,
 • – włączyć oczyszczacz powietrza lub założyć maskę antysmogową,
 • – w razie potrzeby stosować się do zaleceń lekarzy,
 • – śledzić informacje o aktualnych poziomach zanieczyszczenia powietrza.

Jednostki oświatowe i opiekuńcze (m.in. szkoły, przedszkola, żłobki), powinny:

 • – ograniczyć aktywność dzieci i młodzieży na zewnątrz.

Szpitale i przychodnie opieki zdrowotnej, powinny:

 • – przygotować się na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia).

Władze gmin, powinny:

 • – podjąć intensywne kontrole zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych.

Podmioty gospodarcze, powinny:

 • – zawiesić uciążliwe prace budowlane powodujące duże zapylenie,
 • – zraszać pryzmy materiałów sypkich mogących powodować pylenie.

Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego, powinny:

 • – prowadzić wzmożone kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym (przy temperaturze powietrza powyżej 5°C).

Policja oraz zarządcy dróg, powinni:

 • – nasilić kontrole pojazdów opuszczających place budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg.

Zarządcy dróg, powinni:

 • – prowadzić czyszczenie ulic na mokro (w przypadku temperatury powietrza powyżej 0°C oraz braku opadów w ciągu ostatniego tygodnia).

Do mieszkańców obszaru apeluje się o:

 • – w przypadku osób spalających węgiel lub drewno:
  • – tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie wysokiej jakości węgla lub drewna,
  • – zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania,
 • – korzystanie z komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej lub wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem,
 • – ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.
Skip to content