Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

III GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

24 marca 2004 w Domu Kultury w Tuchowie odbył się III Gminny Konkurs Ortograficzny o tytuł „Mistrza Ortografii Ziemi Tuchowskiej”. Do konkursu zgłoszonych zostało 71 uczestników. Uroczystego otwarcia konkursu dokonał Burmistrz Gminy Tuchów mgr Mariusz Ryś, który sprawuje honorowy patronat nad tym konkursem od początku jego istnienia.

Uczestnicy byli podzieleni na cztery grupy.

Grupa I uczniowie klas II – III ze szkół podstawowych
Grupa II uczniowie klas IV – VI ze szkół podstawowych
Grupa III uczniowie wszystkich klas gimnazjalnych
Grupa IV uczniowie wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych z terenu gminy Tuchów.
Przewodniczącym komisji był mgr Józef Kozioł. Prace konkursowe oceniała 12 osobowa komisja złożona z nauczycieli polonistów i doradców metodycznych z Samorządowego Centrum Edukacji. Zwycięscy otrzymali atrakcyjne nagrody. Organizatorami konkursu są nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Lubaszowej mgr Barbara Dusza, mgr Anna Totoś, Janina Cudek, doradca metodyczny z Samorządowego Centrum Edukacji mgr Katarzyna Skrzyniarz, nauczyciel polonista z LO im Mikołaja Kopernika w Tuchowie mgr Iwona Sandecka.

Mistrzem Ortografii Ziemi Tuchowskiej została w grupie I Joanna Olchawa ze SP w Tuchowie, II m. Karolina Zielińska ze SP w Siedliskach, III m. Jakub Damian ze SP w Siedliskach.
Mistrzem Ortografii w II grupie została Paulina Osika ze SP w Jodłówce Tuchowskiej, II m. Anna Kumięga ze SP w Jodłówce Tuchowskiej, III m. Aneta Damian ze SP w Siedliskach.
Mistrzem Ortografii w grupie III został Dominik Jurek z Gimnazjum w Siedliskach, II m. Arkadiusz Urban z Gimnazjum w Siedliskach , II m. Edyta Osika z Gimnazjum w Jodłówce Tuchowskiej, III m. Aleksandra Miś z Gimnazjum Nr 2 w Tuchowie.
Mistrzem Ortografii w grupie IV została Joanna Gorzałczany z LO w Tuchowie, II m. Natalia Momola z LO w Tuchowie, III m. Alina Faliszak z ZSP w Tuchowie.

Skip to content