Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Inauguracja obchodów 670 lecia Tuchowa

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję XXXVIII, uroczystą sesję Rady Miejskiej w Tuchowie, na którą serdecznie zapraszam w dniu 2 listopada 2009 r. (poniedziałek), na godzinę 13:30. Obrady toczyć się będą w sali posiedzeń w Ratuszu, I p. Sesję poprzedzi msza św. o godzinie 12:00 w kościele św. Jakuba Ap. w Tuchowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona

Program XXXVIII, uroczystej sesji Rady Miejskiej w Tuchowie listopad 2009 r.
1. Otwarcie sesji, powitanie gości, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Odczytanie aktu nadania praw miejskich.
4. Wystąpienie Burmistrza i przedstawienie harmonogramu obchodów 670-lecia Tuchowa.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2010 „Rokiem Obchodów 670 Lecia Tuchowa”.
6. Wykład dr Andrzeja Mężyka „Krótka biografia Króla Kazimierza Wielkiego w świetle historii Tuchowa”.
7. Wykład prof. dr hab. Andrzeja Meissnera „Rola Uniwersytetu Jagiellońskiego w rozwoju nauki polskiej”.
8. Wykład o. Zygmunta Galocha OSB „Prepozytura Benedyktyńska w Tuchowie 1460-1821 z Opactwa Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tyńcu”.
9. Zapytania i wolne wnioski – wystąpienia gości.
10. Film o Tuchowie.
11. Zamknięcie obrad.

Skip to content