Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informacja

Urząd Miejski w Tuchowie informuje, że od 2 stycznia 2012 r. osobą odpowiedzialną za udostępnienie kaplicy cmentarnej w celu przeprowadzenia ceremonii pogrzebowej jest Wiesław Róż.

Telefony kontaktowe:
– tel. 517 081 339 – Wiesław Róż
– tel. 14/6525 176 wew. 18 – Urząd Miejski w Tuchowie

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Tuchowa Nr 1/2012 została ustalona wysokość opłaty za korzystanie z kaplicy cmentarnej w Tuchowie (stanowiącej własność Gminy Tuchów), podczas przeprowadzania ceremonii pogrzebowej, i wynosi ona 100,00 zł (słownie: sto złotych) netto, powiększoną o podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Skip to content