Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dyrektor PSR o minionym 2011 roku

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju działające na obszarze pięciu gmin: Tuchów, Gromnik, Szerzyny, Rzepiennik Strzyżewski oraz Ryglice, podsumowuje swoją działalność.

Stowarzyszenie funkcjonuje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – oś 4 LEADER i jest w całości z niego finansowane. PSR wdraża Lokalną Strategię Rozwoju poprzez realizację własnych zadań w ramach tzw. „funkcjonowania” oraz poprzez organizowanie naborów wniosków dla beneficjentów z obszaru wspomnianych wyżej 5 gmin.

Od początku działalności przeprowadzono już IV nabory wniosków na łączną kwotę przyznanych środków:
– małe projekty – 500 000 zł
– odnowa i rozwój wsi – 2 500 000 zł
– różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 320 000 zł
– tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 100 000 zł
Łącznie: 3 420 000 zł

W ramach „twardych” (inwestycyjnych) projektów, w gminie Tuchów zrealizowano odnowy centrów wsi: Lubaszowa, Karwodrza oraz Łowczów. Rozbudowana została infrastruktura sportowa, rekreacyjna oraz kulturalna. Podniesiono tym samym jakość życia mieszkańców na obszarach wiejskich.

Natomiast w ramach „małych” projektów, zrealizowano:
– Panoramę Tuchowa od średniowiecza do XXI wieku – Jarmark pogórzański (odbywał się na tuchowskim rynku w ramach obchodów 670-lecia lokacji miasta Tuchowa),
– Pogórzański plener malarstwa i rzeźby – Sacrum Pogórzańskie (odbywał się w tym roku w tuchowskim amfiteatrze).

W IV naborze z Tuchowa napłynęły dwa wnioski, które po pozytywnej weryfikacji, będą realizowane w 2012 roku:
– Budowa „Pogórzańskiej chaty” wraz z zagospodarowaniem terenu w Piotrkowicach,
– Rozwój aktywności lokalnej poprzez doposażenie Orkiestry Dętej działającej w Siedliskach.

W pozostałych gminach, ze środków LEADER PROW 2007-2013 realizowane są m.in.:
– rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Gromniku,
– renowacja zabytkowego spichlerza w Ryglicach,
– zakupy instrumentów dla zespołów,
– organizacja wydarzeń kulturalnych, sportowych itp.,
– rozbudowa infrastruktury agroturystycznej.

Co oprócz naborów wniosków?
Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju w ramach swojej działalności prowadzi również aktywizację społeczności lokalnej. W przeciągu roku przeprowadzono pięć szkoleń dla beneficjentów i lokalnych liderów. Zrealizowano sześć wydarzeń promocyjnych mających na celu zaprezentowanie działalności Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, oferty obszaru oraz produktów lokalnych i rękodzielniczych, w tym m.in. imprezę pn. „Po górze, po lesie” w Tuchowie.
– Wzięliśmy udział w 22. edycji targów Regionów i Produktów Turystycznych Tour-Salon w Poznaniu, XVII Międzynarodowych Targach Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego GLOB 2011 w Katowicach oraz Targach Turystyki i Wypoczynku LATO w Warszawie promując obszar 5 gmin: Tuchów, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny, Gromnik oraz Ryglice. Na targach prezentowana była oferta naszego regionu: gospodarstw agroturystycznych, bazy noclegowej, atrakcji turystycznych oraz rękodzielników.
Walory i atrakcje naszego obszaru prezentowane są także poprzez wydawnictwa. W naszym biurze dostępne są foldery, mapy oraz wydawnictwa książkowe (Przewodnik kulinarny po Pogórzu, Mały Słownik Pogórzański) zawierające ofertę 5 gmin.
– relacjonuje Wiktor Chrzanowski.

Kto może ubiegać się o przyznanie pomocy?
W I półroczu 2012 r. Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju planuje ogłosić nabór wniosków w ramach trzech działań:
I. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – dla osób chcących otworzyć lub rozwijać działalność gospodarczą. Środki finansowe mogą być przeznaczone na zwiększenie możliwości zatrudnienia, wzrost konkurencyjności, innowacyjne pomysły czy poszerzenie zakresu działalności.
II. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – dla rolników chcących stworzyć pozarolnicze źródło dochodu oraz stworzyć miejsce pracy poza rolnictwem.
III. Odnowa i rozwój wsi – dla gmin, instytucji kultury, organizacji pożytku publicznego chcących poprawić jakość życia na obszarach wiejskich poprzez wsparcie inwestycyjne projektów związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej.
Oczywiście wszystkie projekty muszą wpisywać się w Lokalną Strategię Rozwoju, spełniać kryteria lokalne i muszą zostać wybrane przez Radę Decyzyjną.

Dyrektor Biura Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju
Wiktor Chrzanowski

Kontakt:
Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju
ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów
tel./fax 14 652 44 04
e-mail: pogostoro@interia.pl
www.psr.tuchow.pl

ue logo

Skip to content