Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informacja

Informujemy, że opłaty za parkowanie samochodów na płycie rynku w Tuchowie wynoszą: 1,00 zł – za parkowanie do 30 minut oraz 1 zł – za każdą kolejną rozpoczętą godzinę parkowania, po czasie określonym w pkt 1.

Opłaty będą pobierane codziennie z wyjątkiem wtorków, niedziel i świąt w godzinach:
– od 7:00 do 16:00
– w soboty od 7:00 do 14:00
Za nieuiszczenie opłat, o których mowa w pkt. 1 i pkt 2, pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50 zł.
Opłatę za parkowanie pojazdów samochodowych pobiera inkasent wyznaczony przez Burmistrza Tuchowa.

Skip to content