Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informacja dla mieszkańców Tuchowa

Burmistrz Tuchowa zawiadamia, że nakazy płatnicze na podatek rolny, leśny i od nieruchomości za rok 2020 oraz zawiadomienia o wysokości opłaty za odbieranie odpadów komunalnych z terenu Tuchowa są wydawane w ratuszu w pokoju nr 3, do 21 lutego (tj. do piątku) w godzinach od 7.30 do 15.30.

Skip to content