Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informacja – kolektory słoneczne

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy Tuchów, dotyczącym wykorzystania odnawialnych źródeł energii (montażem kolektorów słonecznych) współfinansowanych ze środków unijnych i krajowych informujemy, że Urząd Miejski w Tuchowie podjął stosowne działania:

– w 2007 r. przeprowadził ankietyzację dot. sprawdzenia zainteresowania mieszkańców gminy montażem kolektorów słonecznych, która spotkała się z dużym odzewem,
– opracował we współpracy z Instytutem Karpackim w Starym Sączu niezbędną dokumentację w celu pozyskania środków zewnętrznych tj. Strategię Ekoenergetyczną Gminy Tuchów oraz studium wykonalności projektu,
– przystąpił do związku gmin: „Słoneczna Małopolska” oraz „Związek Gmin Górnych Karpat” celem wspólnego aplikowania o środki zewnętrzne,
– w kwietniu 2009 roku przygotował i złożył wnioski aplikacyjne o dofinansowanie projektu montażu kolektorów słonecznych w ramach: Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Złożone wnioski były odpowiedzią na ogłoszone konkursy do w/w Programów, a ich nabór prowadzony był na obszarze całego kraju. W związku z tym, iż eksperci będą oceniać złożone przez beneficjentów wnioski do 12 miesięcy, dlatego informacje na temat projektu będą publikowane na początku 2010 roku (w Tuchowskich Wieściach, na www.tuchow.pl , tablicach ogłoszeniowych oraz przekazywane przez sołtysów).

Skip to content