Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Konferencja ekologiczna

Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Starostowie Powiatów Tarnowskiego i Dąbrowskiego oraz Burmistrz Tuchowa zapraszają na konferencję: „Jakość powietrza w Małopolsce ze szczególnym uwzględnieniem powiatów: tarnowskiego i dąbrowskiego”, która odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2009 r. w Tuchowie w siedzibie Domu Kultury przy ul. Chopina 10, o godz. 10:00.

Program Konferencji:
10.00 – Otwarcie Konferencji przez Burmistrza Tuchowa;
10.15 – Jakość powietrza w Małopolsce ze szczególnym uwzględnieniem powiatów: tarnowskiego i dąbrowskiego – Ryszard Listwan – Z-ca Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska;
11.00 – Dokonania powiatu tarnowskiego w ochronie środowiska – Agnieszka Jeleń – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowie;
11.45 – 12.00 – Przerwa kawowa;
12.00 – Ochrona środowiska w powiecie dąbrowskim – Tadeusz Kwiatkowski Wicestarosta Powiatu Dąbrowskiego;
12.30 – Problem azbestu – zagrożenie, sanitacja, finansowanie – Jan Sipior Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin;
13.00 – Odnawialne źródła energii szansą na poprawę czystości powietrza – Maciej Krzeczek – Dyrektor Techniczny Eco-Schubert Sp. z o.o.;
13.30 – Dyskusja i podsumowanie konferencji.

Skip to content