Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informacja Komisariatu Policji w Tuchowie

Komisariat Policji w Tuchowie informuje, iż w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. prowadzi działania priorytetowe na terenie miejscowości Łowczów w rejonie budynku dworca PKP i wiat na peronie.

Działania te spowodowane są faktem, iż w tym rejonie często gromadzą się osoby spożywające alkohol. Dochodzi wtedy często do awantur, zakłócania ładu i porządku publicznego, ciszy nocnej, nieobyczajnych wybryków, zaśmiecania, a także do niszczenia mienia.

Skip to content