Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informacja o podpisaniu umowy (4.4.3)

Burmistrz Tuchowa informuje, że podpisana została umowa związana z realizacją zadania pn. „Zorganizowanie 3 eventów (festynów lub pikników rodzinnych) o charakterze edukacyjnym i podnoszącym świadomość mieszkańców z zakresu jakości powietrza i problematyki niskiej emisji, które odbędą się na terenie miasta i gminy Tuchów (Projekt 4.4.3)”.

Umowa została podpisana pomiędzy Gminą Tuchów a Domem Kultury w Tuchowie, ul. Chopina 10 na kwotę 32 000 zł brutto.
Termin realizacji wszystkich eventów, czyli całego zadania został określony na dzień 10.05.2020 roku.

Skip to content