Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informacja o złożeniu oferty na realizację zadania publicznego

Burmistrz Tuchowa informuje, że w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tuchowie została złożona uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Aktywni Lubaszowianie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Ofertę można pobrać tutaj.

Skip to content