Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ochrona powietrza: przedstawiciele Banku Światowego w Tuchowie

Ubóstwo energetyczne i wsparcie najuboższych mieszkańców Tuchowa były tematami spotkania roboczego pracowników Urzędu Miejskiego w Tuchowie z przedstawicielami Banku Światowego.

We wtorek 21 stycznia br. w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie grupy roboczej ds. ubóstwa energetycznego, której członkiem jest Wiktor Chrzanowski, zastępca burmistrza Tuchowa.

Spotkanie dotyczyło proponowanych zmian w programie STOP SMOG na podstawie doświadczeń gmin: Tuchów, Skawina, Pszczyna i Niepołomice. – Planowane do wprowadzenia zmiany w programie STOP SMOG są przez nas oczekiwane i z pewnością wpłyną na wzrost zainteresowania programem przez większą liczbę gmin. Problem ubóstwa energetycznego jest ogromny. W każdej gminie w Polsce jest grupa mieszkańców, która nie jest w stanie poradzić sobie z tym problemem samodzielnie – mówi Wiktor Chrzanowski, zastępca burmistrza Tuchowa. Wniosek Gminy Tuchów do programu STOP SMOG jest na etapie podpisania porozumienia.

Co to jest ubóstwo energetyczne?
Gospodarstwo domowe można uznać za ubogie energetycznie, jeżeli ma trudności w zaspokojeniu swoich potrzeb energetycznych (ogrzewania, ciepłej wody, elektryczności) z powodu niskiego dochodu lub charakterystyki mieszkania. Trzy główne czynniki wpływające na ubóstwo energetyczne to: niskie dochody gospodarstw domowych, niska efektywność energetyczna zamieszkiwanych budynków i posiadanych urządzeń oraz nieefektywne korzystanie z energii i urządzeń przez gospodarstwa domowe.

W 2016 roku 12,2% mieszkańców Polski było dotkniętych ubóstwem energetycznym. W ujęciu absolutnym oznaczało to 4,6 mln osób zamieszkujących 1,3 mln gospodarstw domowych. W Małopolsce ubóstwo dotyczy 14,6 % domów jednorodzinnych tj. 88 438 budynków.

Bank Światowy dostrzega problem
Podczas spotkania grupy roboczej w Warszawie, Reena Badiani-Magnusson z Banku Światowego przedstawiła metodologię, podejście i wstępne sugestie dot. opracowania propozycji kryteriów dochodowych dla gospodarstw domowych o niskich dochodach. W wyniku dyskusji zastępca burmistrza Tuchowa zaprosił Reenę Badiani-Magnusson do odwiedzenia Tuchowa, aby przedstawić specyfikę problemu na przykładzie gminy do 20 tys. mieszkańców. Zaproszenie to zostało przyjęte z wielkim entuzjazmem. Efektem tego była wizyta robocza przedstawicieli Banku Światowego w Tuchowie, która odbyła się w czwartek 23 stycznia. Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej, ekodoradca, komendant gminny OSP, zastępca burmistrza i burmistrz Tuchowa.

Gmina Tuchów jako przykład ubóstwa energetycznego
Przedstawiciele Banku Światowego szczegółowo dopytywali o specyfikę problemu ubóstwa energetycznego w Tuchowie. Informacje przygotowane przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej były pomocne i cenne dla ekspertów banku. – Prezentacja problematyki ochrony powietrza na przykładzie Tuchowa daje szanse na lepsze skonfigurowanie programów pomocowych. Gmina Tuchów jest zdeterminowana w walce o czyste powietrze. Spotkanie z tak doświadczonymi ekspertami pozwoliło nam pokazać problemy z jakimi zmierzają się gminy takie jak Tuchów – podkreśla Magdalena Marszałek, burmistrz Tuchowa.

Reena Badiani-Magnusson jest starszym ekonomistą w Banku Światowym. W ciągu ostatnich 9 lat pracowała nad zagadnieniami ochrony socjalnej, rozwoju społecznego i ubóstwa w kilku krajach w Europie i Azji środkowej i wschodniej, Pacyfiku i Afryce. Reena jest doktorem nauk ekonomicznych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Yale.

Skip to content