Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informacja o złożeniu oferty

Burmistrz Tuchowa informuje, iż w siedzibie Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tuchowie została złożona uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez UKS Grupa Kolarska FOUR BIKE w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kliknij, aby zapoznać się z treścią oferty.

Skip to content