Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informacja: ptasia grypa

W związku ze zmniejszoną częstotliwością występowania ognisk i wystąpień grypy ptaków podtyp H5N8, wyższą temperaturą oraz nasłonecznieniem, na co wrażliwy jest wirus grypy ptaków, zostało wydane rozporządzenie MRiRW z dnia 4 kwietnia 2017 roku, w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Zagrożenie związane z wysoce zjadliwą grypą ptaków nie ustąpiło całkowicie, w związku z powyższym istnieje obowiązek zastosowania wszystkich nakazów i zakazów zawartych w ww. rozporządzeniu z dnia 4 kwietnia 2017 roku.

Drób ma być utrzymywany w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami (nie oznacza to zamknięcia drobiu) oraz wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki.

Zagrożenie związane z grypą ptaków nie ustąpiło całkowicie i posiadacze drobiu powinni w odpowiedzialny sposób postępować w swoich gospodarstwach.

Kliknij, aby przeczytać treść rozporządzenia.

Skip to content