Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Inwentaryzacja źródeł ciepła i zużycia energii

Informujemy, że 2 i 3 lipca 2015r. na terenie miasta i gminy Tuchów odbędzie się inwentaryzacja źródeł ciepła i zużycia energii, związana z realizacją Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Tuchów.

W tych dniach ankieterzy z firmy GreenLynx będą odwiedzać mieszkania i domy jednorodzinne w celu pozyskania informacji na temat:
– rodzaju źródła ciepła jakie państwo stosujecie (pieców, kotłowni itp.) i jego stanu,
– zużycia energii elektrycznej, gazu, węgla itd. za 2014 rok (prosimy o wcześniejsze przygotowanie tej informacji),
– wykonanych lub planowanych termomodernizacjach,
– wykonanych lub planowanych inwestycjach w odnawialne źródła energii (OZE);

Uzyskane informacje posłużą wyłącznie do opracowania ogólnych zestawień statystycznych i nie są żadnym wiążącym zobowiązaniem. Tylko dzięki pozyskanym od mieszkańców informacjom, możliwe będzie rzetelne opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej, który daje możliwość uzyskania przez gminę Tuchów wsparcia finansowego i organizacyjnego (dotacje, preferencyjne pożyczki) na:
– wymianę starych kotłów i pieców na nowe niskoemisyjne (gazowe, olejowe, węglowe),
– zastosowanie odnawialnych źródeł energii (panele fotowoltaiczne, pompy ciepła itp.),
– docieplenie budynków, wymianę okien,
– zastosowanie innych kompleksowych rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej.

Jednocześnie, 3 lipca (piątek) w godz. 09:00–11:00 w Urzędzie Miejskim w Tuchowie uruchomiony zostanie punkt informacyjny, gdzie będzie można uzyskać wszelkie informacje na temat realizowanego Planu gospodarki niskoemisyjnej, uzyskać pomoc odnośnie wypełnienia ankiety, zgłosić swoje sugestie na temat poprawy stanu powietrza i zwiększenia efektywności energetycznej.
Bardzo prosimy o odwiedzanie punktu i czynny udział w tworzeniu Planu gospodarki niskoemisyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt z przedstawicielami:
Wykonawcy: GreenLynx, Paweł Krząstek, tel. 531 777 891
Urzędu Miejskiego: Zofia Przybyła, tel. 14 652 51 76 wew. 18

Wypełnij ankietę:
http://goo.gl/5ntpNO

Skip to content