Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR STAROSTY TARNOWSKIEGO

W imieniu Starostwa Powiatowego w Tarnowie, Burmistrza Gminy Tuchów i tuchowskiego MOSiR-u zapraszamy na IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
O PUCHAR STAROSTY TARNOWSKIEGO, który odbędzie się 5 marca 2006 r. w hali MOSiR w Tuchowie.
Więcej szczegółów poniżej.


II.MIEJSCE I TERMIN:
– Hala MOSiR w Tuchowie ul. Jana Pawła II 6 33-170 Tuchów
– 05.03.2006r. (niedziela) – godziny zawodów zostaną podane po losowaniu.

III.UCZESTNICTWO:
1. Drużyny:
– kategoria I – zawodnicy w wieku do 35 lat nie grający w rozgrywkach OZPN.
– kategoria II – zawodnicy, którzy ukończyli 35 rok życia.
2. Drużyna składa się z 5 zawodników (w tym bramkarz) + 4 rezerwowych.
3. Czas gry 1 x 14 minut
4. System rozgrywania turnieju zostanie ustalony w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.
5. Zawody prowadzone będą przez sędziów TOZPN
6. Organizatorzy zapewniają:
– puchary za I miejsca w poszczególnych kategoriach
– nagrody rzeczowe dla najlepszych drużyn
– dyplomy dla uczestników
– napoje dla zgłoszonych drużyn
7. Wpisowe wynosi 100 zł od drużyny – płatne do dnia 27.02.2006r. u kierownika hali MOSiR
w Tuchowie ul. Jana Pawła II 6 lub przelewem na konto Gminnej Administracji Oświaty w
Tuchowie ul. Jana Pawła II 4 – PKO BP II/O Tarnów 44 10204955 0000 7202 0012 5401
z dpoiskiem „turniej piłki nożnej”.
8. Każda drużyna powinna posiadać dwa komplety koszulek
9. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie dojazdu i
trwania zawodów. Zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie.

IV.ZGŁOSZENIA DO DNIA 27.02.2006r.
Zgłoszenia z podaniem nazwy i kategorii drużyny oraz numerem telefonu kierownika drużyny należy kierować na adres:
URZĄD GMINY W TUCHOWIE – Witold Styrkowiec
33-170 TUCHÓW ul. RYNEK 1
z dopiskiem „PUCHAR STAROSTY”
lub telefonicznie: tel. 014 65-25-176, 65-25-474
fax: 014 65-25-109
lub

MOSiR Tuchów – Marek Srebro
33-170 Tuchów ul. Jana Pawła II 6
tel. 014 65-25-700

V.Losowanie drużyn odbędzie się w dniu 28.02.2006r. (wtorek) w Urzędzie Gminy w Tuchowie (Ratusz) o godz. 1000
O wynikach losowania zostaną powiadomieni kierownicy zgłoszonych drużyn.

Skip to content