Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

IV Międzynarodowy Konkurs Poetycki „Liberum Arbitrium”

Stowarzyszenie Promocji Kultury Liberum Arbitrium ogłasza IV Międzynarodowy Konkurs Poetycki „Liberum Arbitrium” na debiutancki tomik poezji „O laur Lipowego Wzgórza”.

Międzynarodowy Konkurs Poetycki Stowarzyszenia Promocji Kultury LIBERUM ARBITRIUM organizowany jest co dwa lata i adresowany do twórców – Polaków w Ojczyźnie i poza jej granicami oraz do autorów innych narodowości piszących po polsku.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie do dnia 1 marca 2011 roku projektu tomiku poetyckiego zawierającego od 50 do 60 wierszy wraz z krótką notką biograficzną (bez projektu okładki i stron redakcyjnych).

Konkursowi patronuje: Burmistrz Miasta Tuchowa.
Współorganizatorzy konkursu: Urząd Miejski, Dom Kultury i Klasztor OO. Redemptorystów w Tuchowie oraz Towarzystwo Miłośników Tuchowa.

Skip to content