Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

„Jak nasi Dziadkowie „Sokół” budowali i w nim gospodarowali w latach 1898-1948” – relacja ze spotkania autorskiego

W piątkowe popołudnie w Muzeum Miejskim w Tuchowie odbyło się spotkanie autorskie pt. „Jak nasi Dziadkowie „Sokół” budowali i w nim gospodarowali w latach 1898-1948”. Rozpoczął je muzyczny akcent – występ młodych akordeonistów ze Szkoły Muzycznej I st. w Tuchowie.

Spotkanie prowadził Jan Dusza – prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół – Świat Pracy” Oddział w Tuchowie, który po powitaniu zgromadzonych gości przekazał głos autorowi książki Aleksandrowi Kowalikowi.

Przedstawił on historię powstawania książki, ciekawostki z historii „Sokoła”, a także zaprezentował zespół współpracujący przy powstawaniu książki. Była też okazja do wysłuchania fragmentów książki, m.in. o hucznie przygotowywanym poświęceniu budynku „Sokoła” czy też o stowarzyszeniach i grupach, które w tamtym czasie działały w Tuchowie.

Licznie zgromadzeni goście m.in. Kazimierz Kurczab – zastępca burmistrza Tuchowa, Ryszard Wrona – przewodniczący Rady Miejskiej w Tuchowie, dh Andrzej Olejnik – prezes Zarządu PTG „Sokół-Świat Pracy” w Tarnowie z zaciekawieniem wysłuchali wykładu, po czym nastąpiła chwila na złożenie gratulacji i podziękowań. Każdy z uczestników piątkowego spotkania otrzymał książkę z dedykacją autora.

Skip to content