Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

„Już pływam” kolejny raz w gminie Tuchów

W 2017 r. gmina Tuchów po raz kolejny bierze udział w projekcie marszałkowskim „Już pływam” w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego w formie dotacji celowej.

Realizowany przez gminę Tuchów projekt nauki pływania w 2017 roku obejmuje 135 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy. Uczniowie mają możliwość nabycia podstawowych umiejętności pływackich, podnieść ogólną sprawność fizyczną, profilaktykę wad postawy i skrzywień kręgosłupa oraz nauki bezpiecznego zachowania w wodzie.

Projekt jest realizowany w dwóch terminach tj. I termin od 28.03.2017 r. do 7.06.2017 r. oraz II termin od 19.09.2017 r. do 21.11.2017 r.

Adresatami projektu są uczniowie szkół podstawowych z małopolskich gmin nie umiejący pływać. W projekcie biorą udział:
• Zespół Szkół w Burzynie,
• Zespół Szkół w Jodłówce Tuchowskiej,
• Zespół Szkół w Karwodrzy,
• Zespół Szkół w Siedliskach,
• Zespół Szkół w Tuchowie,
• Szkoła Podstawowa w Zabłędzy.

Projekt obejmuje 10 wyjazdów w czasie, których dzieci odbędą 20 godzin nauki pływania. Nauka pływania realizowana jest w grupach 15-osobowych w ramach zajęć pozalekcyjnych na krytej pływalni w Tarnowie przez wykwalifikowanych instruktorów i pod nadzorem ratowników. Uczestnicy mają dodatkowo zapewniony transport na krytą pływalnię, opiekę oraz dostęp do krytego basenu wraz z zapleczem.

Całkowity koszt projektu: 47 300,00 zł
Kwota dofinansowania : 23 300,00 zł – z pomocy finansowej województwa małopolskiego

Wkład własny gminy uwzględnia opłaty rodziców w wysokości 25 zł od każdego dziecka biorącego udział w projekcie.

Celem realizowanego projektu jest nabycie podstawowych umiejętności pływackich, wzrost bezpieczeństwa młodych Małopolan poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z różnego rodzaju kąpielisk, poprawa kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów, profilaktyka wad postawy i skrzywień kręgosłupa, zachęcenie młodzieży do aktywnej formy spędzania wolnego czasu na pływalniach stwarzając tym samym szansę dla rozwoju sportowych talentów, upowszechnianie kultury fizycznej służącej m.in. integracji społecznej, promocja Małopolski jako regionu szczególnie przyjaznego dla uprawiania rekreacji i sportu.

Oczekiwanymi rezultatami realizowanego projektu są: zdobycie przez uczestników zadania umiejętności pływania, poprawa bezpieczeństwa na różnego rodzaju kąpieliskach oraz rozważne i aktywne spędzanie wolnego czasu.

Kliknij, aby pobrać harmonogram wyjazdów w I terminie.

Skip to content