Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

„Już pływam” w gminie Tuchów!

W 2016 r. gmina Tuchów po raz kolejny bierze udział w projekcie marszałkowskim „Już pływam” w ramach zadania pn. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w formie dotacji celowej.

Realizowany przez gminę Tuchów projekt nauki pływania w 2016 roku obejmuje 165 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy. Uczniowie mają możliwość nabycia podstawowych umiejętności pływackich, podnieść ogólną sprawność fizyczną, poprawić wad postawy i skrzywień kręgosłupa oraz nauczyć się bezpiecznego zachowania w wodzie.

Projekt jest realizowany w dwóch terminach tj. I termin od 30.03.2016 r. do 9.06.2016 r. oraz II termin od 09.09.2016 r. do 10.11.2016 r.

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem wyjazdów w I terminie.

Adresatami projektu są uczniowie szkół podstawowych z klas I do VI małopolskich gmin nieumiejący pływać lub też źle radzący sobie w kontakcie wodą.

W projekcie biorą udział:
• Szkoła Podstawowa w Buchcicach,
• Zespół Szkół w Burzynie,
• Szkoła Podstawowa Dąbrówce Tuchowskiej,
• Zespół Szkół w Jodłówce Tuchowskiej,
• Zespół Szkół w Karwodrzy,
• Szkoła Podstawowa w Mesznej Opackiej,
• Szkoła Podstawowa w Lubaszowej,
• Szkoła Podstawowa w Łowczowie,
• Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach,
• Zespół Szkół w Siedliskach,
• Szkoła Podstawowa w Trzemesnej,
• Zespół Szkół w Tuchowie,
• Szkoła Podstawowa w Zabłędzy.

Projekt obejmuje 10 wyjazdów, w czasie których dzieci odbędą 20 godzin nauki pływania. Nauka pływania realizowana jest w grupach 15-osobowych w ramach zajęć pozalekcyjnych na krytej pływalni w Tarnowie prowadzonych przez przez wykwalifikowanych instruktorów i pod nadzorem ratowników. Uczestnicy mają dodatkowo zapewniony transport na krytą pływalnię, opiekę oraz dostęp do krytego basenu wraz z zapleczem.

Całkowity koszt projektu : 57 278,35 zł
Kwota dofinansowania: 28 300,00 zł – pomoc finansowa Województwa Małopolskiego

Wkład własny gminy uwzględnia opłaty rodziców w wysokości 25 zł od każdego dziecka biorącego udział w projekcie.

Cele i rezultaty realizowanego projektu
Celem realizowanego projektu jest nabycie podstawowych umiejętności pływackich, wzrost bezpieczeństwa młodych Małopolan poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z różnego rodzaju kąpielisk, poprawa kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów, profilaktyka wad postawy, profilaktyka chorób kręgosłup, zachęcenie młodzieży do aktywnej formy spędzania wolnego czasu na pływalniach stwarzając tym samym szansę dla rozwoju sportowych talentów, upowszechnianie kultury fizycznej służącej m.in. integracji społecznej, promocja Małopolski jako regionu szczególnie przyjaznego dla uprawiania rekreacji i sportu.
Oczekiwanymi rezultatami realizowanego projektu są: zdobycie przez uczestników zadania umiejętności pływania, poprawa bezpieczeństwa na różnego rodzaju kąpieliskach oraz rozważne i aktywne spędzanie wolnego czasu.