Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Kapitał Ludzki w ZSP w Tuchowie

Uczniowie naszego Zespołu w dalszym ciągu biorą udział w projekcie „Otwieramy drogę do kariery” w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach projektu uczniowie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych przygotowujących ich do egzaminów zawodowych i matury 2010 a także podnoszą swoje kwalifikacje z zakresu umiejętności posługiwania się oprogramowaniem CAD/CAM/CAE. Zajęcia potrwają do końca kwietnia br.

Skip to content