Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Kapliczka w Zabłędzy odrestaurowana

Zakończyły się prace konserwatorskie przy kapliczce przydrożnej z figurą NMP NP w Zabłędzy z I połowy XIX wieku. Zakres prac obejmował konserwację estetyczną i techniczną kapliczki wraz z zabezpieczeniem fundamentów i poprawieniem jej posadowienia na gruncie.

Jest to kolejna kapliczka, która dzięki środkom pochodzącym z Województwa Małopolskiego i Gminy Tuchów odzyskała blask.

Całkowity koszt zadania wyniósł 24 400,00 zł, w tym 13 807,00 zł pochodziło z dotacji z Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski 2019”, a 10 593,00 zł to wkład własny Gminy Tuchów.

Skip to content