Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Tuchów Kultura – kilka liczb z 2017 roku

W roku 2017 jako Dom Kultury w Tuchowie byliśmy na każde kulturalne „zawołanie” w mieście i gminie. Do większości wydarzeń kulturalnych „wnosiliśmy” siebie w całości, do kilku „wnosiliśmy” część siebie. Nigdy nie odmawialiśmy własnego udziału i pomocy, bo wierzymy, że wspólnie z mieszkańcami budujemy to, co naszym zdaniem w Tuchowie jest ważne, a zawarte jest w haśle: „TUCHÓW KULTURA”. Ze sprawozdań za 2017 r. wyciągnęliśmy kilka liczb, które chcemy Państwu przedstawić.

♦ 6 obiektów – utrzymywaliśmy i administrowaliśmy nimi. Są to budynki Domu Kultury w Tuchowie, Domu Kultury w Siedliskach, Domu Kultury w Jodłowce Tuchowskiej, Domu Kultury w Burzynie oraz amfiteatr miejski i mobilna scena.

DANE UŚREDNIONE PRZEDSIĘWZIĘĆ W TYCH OBIEKTACH I W PLENERACH PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:
♦ 97 zorganizowanych imprez, w tym: koncerty, występy, festiwale, przeglądy, konkursy, turnieje, inscenizacje, spektakle, pokazy, spotkania. Były to wydarzenia o charakterze gminnym, regionalnym, małopolskim, ogólnopolskim i międzynarodowym.
♦ ok. 420 występujących i koncertujących, w tym zespoły: muzyczne, wokalno-instrumentalne, wokalne, teatralne, recytatorskie, taneczne; orkiestry, chóry i soliści.
♦ ok. 45 000 osób, uczestników imprez.
♦ 18 540 widzów w kinie „Promień”, w tym wyświetlonych 106 tytułów, 700 seansów filmowych.
♦ 5 retransmisji spektakli muzycznych z Teatru Bolszoj.
♦ 5 zorganizowanych wystaw w Muzeum Miejskim w Tuchowie.
♦ ok. 800 osób zwiedzających muzeum.
♦ 500 turystów w Punkcie Informacji Turystycznej.
♦ 240 dzieci i młodzieży objętych zajęciami artystycznymi i edukacyjnymi w zespole tańca nowoczesnego, grupach rytmiczno-baletowych, zajęciach umuzykalniających, zajęciach plastycznych, zespole wokalnym, zespole teatralno-recytatorskim.
♦ 3 wydane książki – 900 egzemplarzy.
♦ 12 wydanych numerów „Kuriera Tuchowskiego” – 24 000 egzemplarzy.
♦ 8 stowarzyszeń i organizacji, 2 chóry, 2 orkiestry i 12 szkół, z którymi Dom Kultury współpracował podczas organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych.
♦ Koncerty profesjonalistów: Kasi Kowalskiej, Enjoy, Bartka Szu i Te Fajne Dziewczyny oraz spektakl „Teatru nie teraz”.
♦ Dom Kultury czynny był codziennie, w tym w soboty i niedziele, 14 godzin od 8.00 do 22.00 – podczas imprez plenerowych do godz. 1.00.
♦ Każdy z pracowników DK przepracował 25 niedziel i 26 sobót. Większość załogi przepracowała po 30 sobót i niedziel.
♦ W roku 2017 Dom Kultury zorganizował 2 staże dla osób bezrobotnych.
♦ 457 000 zł to przychody Domu Kultury z prowadzonej działalności własnej w większości ze sprzedaży biletów do kina, a to oznacza, że wypracowaliśmy ponad 30% budżetu Domu Kultury co stanowi 50 % dotacji podmiotowej, którą otrzymujemy na działalność.
♦ Dziesiątki tysięcy osób skorzystały z działalności i usług w 6 obiektach kulturalnych, którymi dysponujemy.

Skip to content