Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informacja o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Burmistrz Tuchowa informuje, iż Rada Miejska w Tuchowie uchwałą nr XLIV/319/2017 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, dokonała wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Ustalono, iż od 1 stycznia 2018 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – jeżeli odpady te są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynosi 10,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Natomiast stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – jeżeli odpady te są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny, nie uległa zmianie – nadal wynosi 20,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż do właścicieli nieruchomości, których zmiana będzie dotyczyć zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty, wyliczone jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów odbioru odpadów.

Skip to content