Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Koła gospodyń wiejskich: spotkanie informacyjne ARiMR w Tuchowie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Tarnowie zaprasza na spotkanie informacyjne dot. rejestracji kół gospodyń wiejskich oraz uzyskania dotacji.

Z dniem 29 listopada weszła w życie Ustawa o kołach gospodyń wiejskich. Zgodnie z nią Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzić będzie Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich.

Ustawa ma na celu nadanie osobowości prawnej kołom, zapewnienie możliwości szybkiej ich rejestracji oraz wsparcie finansowe ich działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich, a także kultywowania folkloru i tradycji.

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Tarnowie serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych możliwością założenia koła oraz ubiegania się o pomoc finansową, na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 17 grudnia 2018 roku o godzinie 12.00 w Domu Kultury w Tuchowie (sala nr 20, I piętro).
Skip to content