Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Kolejne drogi wyremontowane

Dnia 12 grudnia 2019 r. odbyły się odbiory dwóch wyremontowanych dróg gminnych w ramach środków pozyskanych z tzw. Funduszu Dróg Samorządowych. Bardzo dziękujemy Wojewodzie Małopolskiemu oraz Prezesowi Rady Ministrów za przyznanie dotacji.

Remont drogi gminnej K201941 w Buchcicach
Koszt zadania: 627 419,31 PLN (80% z Funduszu Dróg Samorządowych)
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna, 33 – 200 Dębica ul. Drogowców 1
Długość wyremontowanego odcinka: 2125 metrów

Remont drogi gminnej K201781 w Tuchowie (ulica Rolnicza)
Koszt zadania: 214 000,00 PLN (80% z Funduszu Dróg Samorządowych)
Wykonawca: ROAD SYSTEMS S.C. Jacek Niedojadło, 33-156 Skrzyszów 15
Długość wyremontowanego odcinka: 700 metrów
Skip to content