Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Konferencja inaugurująca realizację projektu LEADER+

W sobotę 26 listopada br odbyła się w Domu Kultury w Tuchowie konferencja inaugurująca realizację projektu LEADER+. Wzięli w niej udział burmistrzowie i wójtowie gmin realizujących projekt tj.: Ciężkowic, Gromnika, Ryglic, Rzepiennika Strzyżewskiego, Szerzyn i Tuchowa, przedsiębiorcy, liderzy lokalnych społeczności. Obecni byli m.in. poseł RP Michał Wojtkiewicz, V-ce Starosta Powiatu Tarnowskiego Andrzej Słowik.
Program konferencji…

Godz. 9.30 – Tożsamość geograficzna, przyrodnicza, i kulturowo – historyczna Pogórza. (A.Krupiński)
Godz. 10.00 – Prezentacja SPO „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” działanie 2.7 „ Pilotażowy program Leader +”. (M.Karlińska, J.Kowalski)

Godz. 10.30 – Prezentacja gmin i informacje dotyczące realizacji projektu
„Korzenie przyszłości Pogórza” .
Godz. 11.15 – Wystąpienia zaproszonych gości. (R.Ciepiela, A. Masny, M. Nawara, M. Wojtkiewicz)

Godz. 11.45 – Prezentacja tematyki szkoleń i warsztatów szkoleniowych, które będą prowadzone w trakcie realizacji projektu. (M.Karlińska)
Godz. 12.15- Programy pomocowe dla obszarów wiejskich w tym dla: gospodarstw rolnych, małych przedsiębiorstw , rzemiosła, kultury,
rozwoju turystyki i samorządów – możliwości i szanse dla Pogórza.

Godz. 12.45 – Panel dyskusyjny.

Godz. 13.15 – Występ zespołu folklorystycznego.
Prezentacja materiałów informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych.

Skip to content