Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Konkurs dla szkół

Jaka będzie Małopolska w 2100 roku? Czy będziemy jeździć samochodami, rowerami, a może magnetycznymi poduszkowcami? Przyszłość naszego regionu jest tematem konkursu „Małopolska 2100”, organizowanego przez Stanisława Kracika, wojewodę małopolskiego.

Organizując konkurs „Małopolska 2100” organizatorzy chcą, żeby jego uczestnicy puścili wodze wyobraźni i pokazali nam swój obraz przyszłości regionu. Nie narzucamy tematu prac – można prezentować swoje wizje społeczne, pokazywać wydarzenia artystyczne, zwykłych ludzi i przyrodę. Można pokazać jedno miasto, ale można też umieścić Małopolskę przyszłości w szerszym kontekście.

Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z całej Małopolski i rozgrywany będzie w dwóch kategoriach:
1. Sztuki wizualne: fotografia, grafika, film.
2. Literatura.

Zgłoszenia oceniać będzie komisja konkursowa w składzie: przedstawiciel Biura Wojewody, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Krakowie, przedstawiciel Krakowskiego Parku Technologicznego, Andrzej Pilipiuk – pisarz, Bartek Marianowski – fotograf, członek rady Fundacji Sztuk Wizualnych i jeden z organizatorów Miesiąca Fotografii w Krakowie.
W ocenie pod uwagę brane będą m.in.: walory artystyczne i formalne pracy (forma pracy, oprawa graficzna, oryginalność spojrzenia autora na tematykę konkursu oraz osobisty charakter wypowiedzi, poprawność językowa, jasna i logiczna struktura pracy), walory merytoryczne (zgodność pracy z tematem konkursu).

Nagrody to:
Wysokiej klasy aparat fotograficzny w kategorii „Sztuki wizualne” ufundowany przez Krakowski Park Technologiczny; notebook w kategorii „Literatura” ufundowana przez Tarnowski Klaster Przemysłowy.

Terminy:
12 marca 2010 – ogłoszenie konkursu
30 kwietnia 2010 – ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń
10 czerwca 2010 – ogłoszenie wyników.

Organizatorem konkursu jest Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. Współpraca: Kuratorium Oświaty w Krakowie, Krakowski Park Technologiczny, Tarnowski Klaster Przemysłowy, Miesiąc Fotografii w Krakowie, Wydawnictwo Fabryka Słów.

Więcej na stronie: MUW

Skip to content