Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Konkurs grantowy Działaj Lokalnie

Trwa nabór wniosków w ramach piątej edycji konkursu grantowego Działaj Lokalnie.
Działaj Lokalnie to program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, w tym roku we współpracy ze Stowarzyszeniem Teatr Nie Teraz.
Poprzez realizację tego programu pomagamy w budowaniu aktywnych społeczności lokalnych, w których mieszkańcy wspólnie definiują własne problemy i starają się im zaradzić bądź łagodzić ich skutki.


Działaj Lokalnie wspiera bardzo różnorodne przedsięwzięcia. Wychodzimy z założenia, że każda społeczność jest inna: inni są ludzie, zasoby lokalne, tradycje i doświadczenia. Mieszkańcy poszczególnych miejscowości odmiennie definiują swoje problemy i potrzeby, wybierają różne metody działania. Program umożliwia realizację tych projektów, które w danej społeczności są naprawdę potrzebne. Finansujemy zarówno projekty kulturalno – edukacyjne, jak i te nastawione na podtrzymywanie tradycji, ochronę środowiska, a także promujące turystykę i przedsiębiorczość. Wspólnym mianownikiem wspieranych przez nas inicjatyw jest zawsze lokalna aktywność.

Regulamin konkursu oraz formularz wniosku dostępne są na stronie www.teatrnieteraz.prv.pl

Termin składania wniosków: 12 maja 2006 do godz. 18:00 (decyduje data wpływu do biura Lokalnej Organizacji Grantowej)

Lokalna Organizacja Grantowa:
Stowarzyszenie Teatr Nie Teraz
ul. Waryńskiego 10
33 – 100 Tarnów
www.teatrnieteraz.prv.pl

email: teatr_nie_teraz@wp.pl

kontakt: 014 622 04 44 lub 0 600 29 18 36

Skip to content